Veelgestelde vraag
Wat is de garantie bij een SSL-certificaat?

De garantie is het bedrag wat maximaal aan een eindgebruiker wordt uitgekeerd wanneer het SSL-certificaat wordt uitgegeven aan een onbevoegde partij, waarbij de eindgebruiker geld is kwijtgeraakt.
De eigenaar van het certificaat is dus verzekerd in geval van claims van bijvoorbeeld websitebezoekers.
Voor zover bekend is dit garantiebedrag nog nooit uitgekeerd.

De garantie wordt ook wel ‘verzekerde waarde’ genoemd en verschilt per type en validatieniveau van het certificaat.

Terug naar veelgestelde vragen